So 03 Gru 2022

Czternasta emerytura 2022 - ile wyniesie i komu przysługuje

Czternasta emerytura, to kolejne świadczenie pieniężne dla seniorów wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak poinformowała minister rodziny, w tym roku czternastka będzie wypłacana wcześniej niż w roku ubiegłym. Ze względu na wysoką inflację, podjęto decyzję, że czternastka trafi na konta emerytów już od 25 sierpnia. Komu i w jakiej kwocie przysługuje czternasta emerytura?

Czternasta emerytura 2022 - ile wyniesie i komu przysługuje

Czternasta emerytura wypłacana jest uprawnionym seniorom od 2021 roku. Zakładano, że będzie to świadczenie jednorazowe, jednak w obliczu wysokiej obecnie inflacji, rząd postanowił, że w roku 2022 czternastka także trafi do emerytów i rencistów. 

Ile wynosi czternasta emerytura w 2022 roku?

Wysokość czternastej emerytury w 2022 roku, czyli dodatkowego świadczenia dla seniorów, to kwota najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 roku, czyli 1217,98 zł netto (1338,44 zł brutto). Taką kwotę otrzymają seniorzy, którym przysługuje czternastka w pełnej wysokości, gdyż w przypadku tego świadczenia obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi 2900 zł brutto. Jeśli to kryterium zostanie przekroczone, wówczas pozostałe uprawnione osoby otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".  

Jeśli zatem senior otrzymuje emeryturę w kwocie przekraczającej 2900 zł, wówczas aby ustalić, ile wyniesie jego czternasta emerytura, musi od wysokości swojego świadczenia brutto odjąć kwotę 2900 zł i następnie otrzymany wynik odjąć od pełnej kwoty czternastki, czyli 1338,44 zł. Uzyskana kwota oznaczać będzie wysokość przysługującej emerytowi czternastej emerytury brutto w roku 2022. 

W tym roku wprowadzona została także minimalna wysokość czternastej emerytury - będzie to kwota 50 zł brutto, a więc 45 zł na rękę. Świadczenia poniżej tej kwoty nie będą wypłacane, czyli osoby, które miesięcznie otrzymują świadczenie emerytalne w kwocie wyższej niż 4188,44 zł brutto nie otrzymają czternastki.

Istotne jest, że z kwoty dodatkowego świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

Czternasta emerytura 2022 - tabela

 

 

Komu przysługuje czternasta emerytura w 2022 roku?

Dodatkowym świadczeniem dla seniorów w roku 2022 zostanie objętych ok. 9 milionów emerytów i rencistów, zaś w pełnej wysokości czternastkę otrzyma blisko 8 milionów osób.

Do otrzymania czternastej emerytury uprawnione są osoby, które nabędą prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych do dnia 24 sierpnia 2022 roku, a nie jak w roku ubiegłym do końca października danego roku. Czternastki otrzymają wszyscy seniorzy, których emerytura lub renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Seniorzy uprawnieni do otrzymania czternastki w 2022 roku, to osoby otrzymujące:

  • emerytury i renty w systemie powszechnym,
  • rolnicy,
  • służby mundurowe,
  • emerytury pomostowe,
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • renty socjalne,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, wówczas otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne.

Kiedy wypłata czternastki w 2022 roku?

Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Czternaste emerytury wypłacane są wraz z miesięcznym świadczeniem emerytalnym i rentowym, w ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dniu otrzymywania świadczenia.

Czyli w ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Z kolei w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają czternastkę w październiku. 

Świadczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku.

Udostępnij