Czw 05 Paź 2023

Ile może dorobić emeryt - od czerwca 2022 zmiana limitu

Od czerwca 2022 roku zmienia się dopuszczalny limit przychodu, po przekroczeniu którego dorabiający emeryci i renciści mogą stracić prawo do pobierania świadczeń emerytalnych i rentowych. Ograniczenie to dotyczy seniorów, którzy pobierają świadczenia, choć nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, czyli kobiet poniżej 60 lat i mężczyzn poniżej 65 lat.

Ile może dorobić emeryt - od czerwca 2022 zmiana limitu

Emeryci i renciści, którym nie wystarcza środków na pokrycie bieżących kosztów utrzymania, mogą dorobić do swoich podstawowych świadczeń. Muszą pamiętąc, że nie mogą jednak przekroczyć limitu kwoty, powyżej której straciliby prawo do pobierania swoich świadczeń emerytalnych i rentowych.

Od 1 czerwca 2022 roku ulega zmianie kwota limitu, co oznacza, że emeryt lub rencista będzie mógł dorobić dodatkowo nie więcej niż 4364,65 zł/mc. Istotne jest, że po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie emerytalne lub rentowe zostanie zmniejszone. Jest to pierwszy próg przychodu70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zarobki seniora z działalności dodatkowej nie przekroczą tej kwoty, wówczas jego podstawowe świadczenie pozostanie niezmniejszone (wyjątek stanowi renta socjalna, która po przekroczeniu pierwszego progu zostaje zawieszona – za ostatni miesiąc).

Drugi próg przychodu wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza, że kwota limitu w tym przypadku, to 8105,79 zł/mc. Seniorzy muszą wiedzieć, że po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone

Uwaga! Proszę pamiętać, że ograniczenia te nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ci emeryci i renciści mogą zarabiać bez żadnych przeszkód i ograniczeń. Za to osoby młodsze powinny regularnie monitorować poziom swoich dodatkowych zarobków, aby ich emerytura lub renta nie została zmniejszona lub zawieszona.

Udostępnij