Czw 05 Paź 2023

Ile może dorobić emeryt (od grudnia 2021)

Emeryci oraz renciści, którzy dorabiają do swoich emerytur i rent mogą stracić prawo do pobierania tych świadczeń, jeżeli przekroczą dopuszczalny limit przychodu. Ograniczenie to dotyczy seniorów, którzy pobierają świadczenia emerytalne chociaż nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego: 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni.

Ile może dorobić emeryt (od grudnia 2021)

Od 1 grudnia 2021, przez najbliższe 3 miesiące,limit ten będzie wynosić 3960,20 zł. To 70% aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.

Przy zarobkach przewyższających 130% powyższej kwoty, czyli min. 7354,50 zł, świadczenia zostaną zawieszone.

Jeżeli wynagrodzenie zmieści się pomiędzy 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenia zostaną pomniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie mniej niż 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 549,71 zł dla rent rodzinnych oraz 485,04 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Osobom, które ponbierają rentę socjalną i zarobią powyżejj 3960,20 zł, świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

 

People photo created by shurkin_son - www.freepik.com

Udostępnij