Czw 05 Paź 2023

Ile może dorobić pracujący emeryt od 1 grudnia 2022

W trzecim kwartale 2022 roku wzrosła wysokość przeciętnego wynagrodzenia, co spowodowało, że od grudnia 2022 roku zmienia się dopuszczalny limit przychodu, po przekroczeniu którego dorabiający emeryci i renciści mogą stracić prawo do pobierania świadczeń emerytalnych i rentowych. Ograniczenie to dotyczy seniorów, którzy pobierają świadczenia, choć nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, czyli kobiet poniżej 60 lat i mężczyzn poniżej 65 lat.

Ile może dorobić pracujący emeryt od 1 grudnia 2022

Jak podaje GUS, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 2022 roku wyniosło 6480,67 zł brutto. To oznacza, że od początku grudnia 2022 roku do końca lutego 2023 roku próg, od którego emerytura lub renta jest zmniejszana, wyniesie 4536,50 zł. Czyli po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie emerytalne lub rentowe zostanie zmniejszone. Kwota ta stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli jednak zarobki seniora z działalności dodatkowej nie przekroczą tej kwoty, wówczas jego podstawowe świadczenie pozostanie niezmniejszone.

Z kolei świadczenie emerytalne lub rentowe zostanie zawieszone, jeśli pracujący emeryt przekroczy limit 8105,79 zł/mc, co stanowi 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga! Proszę pamiętać, że ograniczenia te nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ci emeryci i renciści mogą zarabiać bez żadnych przeszkód i ograniczeń. Za to osoby młodsze powinny regularnie monitorować poziom swoich dodatkowych zarobków, aby ich emerytura lub renta nie została zmniejszona lub zawieszona. 
 

Udostępnij