So 03 Gru 2022

Polski Ład dla Seniorów - emerytury bez podatku i zerowy PIT

Polityka senioralna w Polsce stanowi obecnie istotny element ogólnej polityki państwa. Seniorzy mogą liczyć na szereg udogodnień i duże wsparcie ze strony rządzących, co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. W ramach Polskiego Ładu również pomyślano o seniorach i zaplanowano konkretne działania, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Sprawdź, ile zyskają emeryci i renciści?

Polski Ład dla Seniorów - emerytury bez podatku i zerowy PIT

Zaproponowane w Polskim Ładzie korzystne rozwiązania dla emerytów i rencistów, są kolejnym krokiem na drodze do poprawy jakości życia polskich seniorów i budowania kompleksowej polityki senioralnej. 

Emerytury bez podatku do 2500 PLN

W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty w kwocie do 2500 zł brutto, zostaną zwolnione z podatku, a tym samym seniorzy otrzymają większą kwotę "na rękę", podwyższoną o wysokość podatku. Przepisy projektu ustawy o Polskim Ładzie zakładają podwyżkę kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych. Zwiększenie kwoty będzie kluczowe szczególnie dla emerytów i rencistów. Oznaczać będzie bowiem zwolnienie z podatku PIT dużej części emerytur pobieranych z ZUS, na zmianach skorzysta aż 90 proc. emerytów i rencistów.

Z kolei seniorzy otrzymujący wyższe emerytury zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

 

Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pit-0 dla Seniora ma zachęcić emerytów do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, czyli będą nadal aktywni zawodowo, zyskają dodatkową ulgę podatkową - nie zapłacą podatku dochodowego, dzięki czemu na rękę otrzymają wyższą kwotę oraz tym samym zwiększą swoją przyszłą emeryturę. 

Zerowy podatek dochodowy, czyli PIT-0 planowany jest dla zarobków nieprzekraczających 2500 złotych brutto miesięcznie.  

PIT 0 dla Seniora obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Ponadto seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Oznacza to, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Darmowe Leki 70+

Dotychczas funkcjonujący projekt Leki 75+ jest na tyle skuteczny, że zdecydowano o rozszerzeniu świadczeń o młodszych emerytów i ręcistów. Program zakłada korzystanie z leków bezpłatnych osobom, które ukończyły 70 lat, a w niektórych kategoriach leków nawet osobom z grupy 60+.

Elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym

Wydłużeniu ulegnie okres aktywności zawodowej seniorów. Seniorzy w wieku 55+ będą mieli możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy, co spowoduje, że senior w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, nie będzie stawał przed wyborem - albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura. 

Program Aktywność+

W latach 2021-2025 będzie realizowany program dla seniorów Aktywność+. W ramach programu finansowane będą działania jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, mające na celu zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym.

Pomoc IT dla Seniora

Uruchomiona zostanie specjalna ogólnopolska infolinia administracyjna, która pozwoli uzyskać informacje o tym, co dzieje się ze sprawą załatwianą w każdym urzędzie w Polsce. Dzięki infolinii osoby mniej biegłe w usługach cyfrowych będą mogły dowiedzieć się, w jaki sposób można 

Korpus Wsparcia Seniorów

Pandemia zapoczątkowała działalność nowej instytucji pomocowej, w ramach której młodzi pomagają seniorom, przez co mogą pozyskiwać nowe kompetencje, m.in. logistyczne i organizatorskie. Kilkanaście tysięcy wolontariuszy, w tym działacze ponad 140 środowisk młodzieżowych i obywatelskich z całej Polski, świadczy codzienną pomoc potrzebującym w ramach powołanego Korpusu. 

Bezpieczeństwo pod ręką

Polski Ład zadba o bezpieczeństwo seniorów przez dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa. Opaski umożliwiają proste bądź automatyczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, zapewnią stały kontakt i umożliwią zdalną opiekę. Opaski bezpieczeństwa pozwolą seniorom wymagającym opieki pozostać dłużej samodzielnymi.

Specjalne placówki łączące pokolenia

Tworzone będą placówki łączące dzienne domy opieki z przedszkolami. Placówki takie funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Niemczech. Celem takim placówek jest rozwijanie u dzieci kompetencji emocjonalnych i społecznych, a dla seniorów możliwość angażowania się w wychowanie najmłodszego pokolenia.

Udostępnij