Pt 27 Sty 2023

Wyższe emerytury w 2023 roku!

W 2023 roku czeka nas rekordowa waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych wynikająca z szalejącej inflacji. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o waloryzacji rent i emerytur. O ile wzrosną emerytury w 2023 roku?

Wyższe emerytury w 2023 roku!

Waloryzacja świadczeń seniorów polega na pomnożeniu kwoty dotychczasowego świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. Każdego roku od 1 marca waloryzowane są renty i emerytury. Zatem od 1 marca 2023 roku seniorzy otrzymają wyższe świadczenia. W 2023 roku waloryzacja będzie mieszana - kwotowo-procentowa. Oznacza to, że świadczenia emerytalne wzrosną o 13,8 %, a minimalna, zagwarantowana przez ustawę, podwyżka emerytur wyniesie 250 złotych. Jak widzimy, przyszłoroczna waloryzacja będzie bardzo wysoka, świadczenia wzrosną procentowo do poziomu 113,8% obecnych kwot. 

Kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej wzrośnie do 1588,44 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosnie do kwoty 1191,33 zł.

Minimalna podwyżka wyniesie nie mniej niż 250 zł. Może to spowodować, że od marca 2023 roku niektórzy seniorzy przekroczą próg podatkowy. Przypomnijmy, że w ramach Polskiego Ładu podwyższona została kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, co spowodowało, że seniorzy pobierający świadczenia do 2500 zł zostali zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku. 

Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2023 roku, tym samym wypłaty zwaloryzowanych świadczeń ruszą od 1 marca 2023 roku.

Udostępnij