Nd 21 Lip 2024

Bezpłatne leki dla seniorów 65+

1 września 2023 roku weszła w życie ustawa rozszerzająca uprawnienia do otrzymywania bezpłatnych leków. Nowe przepisy dotyczą seniorów młodszych, czyli osób, które ukończą 65 lat oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Bezpłatne leki dla seniorów 65+

W maju 2023 roku zapowiedziana została zmiana dotycząca refundacji leków dla seniorów, a w sierpniu Prezydent podpisał ustawę. 

Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą bezpłatnych leków dla seniorów. Lista leków refundowanych obejmuje osoby już po 65 roku życia, wcześniej darmowe leki przysługiwały seniorom, którzy ukończyli 75 lat. 

Świadczenia dotyczą osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz leków, które wydawane są na receptę pacjentom ze zniżką 30 lub 50 procent. Wiek weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL).

Jak można otrzymać bezpłatny lek?

Refundacja dotyczy leków na receptę. Receptę może wystawić:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ
  • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym - po spełnieniu dodatkowych warunków
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ
  • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej - do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Na recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" lekarz lub pielęgniarka powinni wstawić literę "S", jeśli wypisują receptę dla seniora lub odpowiednio "DZ", jeśli jest ro recepta dla dziecka.

Image by creativeart on Freepik

Udostępnij