Pon 20 Maj 2024

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Online - UTW APS

Uniwersytet Trzeciego Wieku Online - UTW APS

Głównym celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Online - UTW APS jest rozwój intelektualny seniorów poprzez wykłady i warsztaty o różnej tematyce. Zajęcia odbywają się wyłącznie online na autorskim portalu do zajęć online, dzięki czemu do naszego UTW zapisują się osoby z całego świata.

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ideą Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest stwarzanie słuchaczom szansy na spełnianie swoich pasji, poszerzanie horyzontów, rozwijanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Uniwersytet ma aktywizować seniorów, poznawać ich ze sobą, zachęcać do wyjścia z domów, a służy temu bogata oferta programowa w zakresie kultury, oświaty i ochrony zdrowia.

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje od ponad 32 lat. Uczestnictwo w TUTW pozwala naszym studentom-seniorom rozwijać swoją aktywność na różnych polach, począwszy od uczestnictwa w wykładach, poprzez udział w sekcjach, a kończąc na działalności społecznej.

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu), prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną.

Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB

Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB

Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Wojkowice, Bobrowniki, Psary, Tąpkowice, Zawiercie, Ogrodzieniec i Bieruń

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od 2018 roku. Prowadzi on działalność edukacyjną w ramach kształcenia ustawicznego na rzecz zrzeszonych w nim słuchaczy.

Uniwersytet III Wieku - Oleśnica

Uniwersytet III Wieku - Oleśnica

Misja Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to edukacja osób starszych, włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, propagowanie wartościowego sposobu życia, opartego na: rozwoju zainteresowań, aktywności społecznej, udziale w zajęciach, przyjęciu obowiązków słuchacza, dokonaniu wyboru określonej formy zajęć, planowaniu własnego czasu.