Czw 05 Paź 2023

Nauka

Uniwersytet Trzeciego Wieku Online - UTW APS

Głównym celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Online - UTW APS jest rozwój intelektualny seniorów poprzez wykłady i warsztaty o różnej tematyce. Zajęcia odbywają się wyłącznie online na autorskim portalu do zajęć online, dzięki czemu do naszego UTW zapisują się osoby z całego świata.

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ideą Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest stwarzanie słuchaczom szansy na spełnianie swoich pasji, poszerzanie horyzontów, rozwijanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Uniwersytet ma aktywizować seniorów, poznawać ich ze sobą, zachęcać do wyjścia z domów, a służy temu bogata oferta programowa w zakresie kultury, oświaty i ochrony zdrowia.


Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu
Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB
Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet III Wieku - Oleśnica

Godzina W w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [Galeria]

Co roku Warszawiacy i Polacy w wielu innych miastach i wsiach Polski oddają hołd Powstańcom Warszawskim w godzinę W. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia

Katastrofa smoleńska 4.10.2010 - fakty i opinie

Fakty i wydarzenia poprzedzające katastrofę smoleńską. Opinie nt. przyczyn wypadku lotniczego pod Smoleńskiem - katastrofa czy zamach


Rzeź Wołyńska - ukraińska zbrodnia na Polakach - przebieg, ofiary