So 03 Gru 2022

Bilet Seniora TLK, IC (InterCity), EIC i EIP

Od maja 2022 roku przewoźnik PKP Intercity wprowadził nową ofertę dla seniorów Bilet Seniora. Czym jest Bilet Seniora, kto może z niego skorzystać i do czego uprawnia osoby starsze?

Bilet Seniora TLK, IC (InterCity), EIC i EIP

Co to jest Bilet Seniora i ile kosztuje?

Bilet Seniora to stała oferta przewoźnika PKP Intercity na połączenia krajowe - jednorazowe lub odcinkowe - w klasie 2 lub 1 wagonów z miejscami do siedzenia, w strefie wygody oraz w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi. 

Bilety Seniora jednorazowe obowiązują w pociągach TLK, IC, EIC i EIP, z kolei Bilety Seniora odcinkowe imienne ważne są w wagonach z miejscami do siedzenia w pociągach TLK i IC.

Uwaga! Na przejazd w strefie wygody, w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi oprócz biletu jednorazowego według oferty konieczny jest zakup biletu dodatkowego, czyli rezerwacja miejsca.

Ceny biletów w ramach oferty Bilet Seniora są niższe od cen bazowych biletów jednorazowych i odcinkowych imiennych o 30%.

Gdzie można kupić Bilet Seniora?

Bilety Seniora można nabyć zarówno osobiście na dworcu PKP, jak i w systemie, czy aplikacji przez internet:

 • w kasie biletowej - bilet jednorazowy, bilet odcinkowy
 • w biletomacie - bilet jednorazowy, bilet odcinkowy
 • u konduktora w pociągu - bilet jednorazowy
 • w serwisie e-IC - bilet jednorazowy, bilet odcinkowy
 • w serwisie Bilkom - bilet jednorazowy
 • w aplikacji Bilkom - bilet jednorazowy
 • w aplikacji IC Mobile Navigator - bilet jednorazowy
 • w aplikacji SkyCash - bilet jednorazowy
 • u agenta - bilet jednorazowy

Bilet Seniora - kto jest uprawniony?

Z oferty przewoźnika PKP Intercity mogą skorzystać osoby, które mają ukończone 60 lat.
W czasie podróży w trakcie kontroli biletów należy okazać konduktorowi

 • Bilet Seniora
 • bilet dodatkowy, jeśli podóż odbywa się w strefie wygody, w wagonach z miejscami do leżenia lub sypialnymi. 
 • dokument potwierdzający tożsamość seniora i wiek

Dokumentem potwierdzającym tożsamość może być:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • karta tożsamości,
 • książeczka żeglarska,
 • karta pobytu,
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
 • zgoda na pobyt tolerowany,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • mObywatel,
 • ważny dokument ze zdjęciem, który poświadcza prawo do ulgi i zawiera datę urodzenia lub numer PESEL

Czy można wymienić Bilet Seniora przed podróżą?

Bilet Seniora jednorazowy można  wymienić w kilku przypadkch - jeśli senior chce:

 1. jechać w innym dniu lub o innej godzinie,
 2. jechać poza wybraną stację przyjazdu,
 3. jechać innym naszym pociągiem,
 4. zmienić klasę wagonu,
 5. zmienić kategorię miejsca.

Bilet Seniora odcinkowy imienny można wymienić przed rozpoczęciem terminu jego ważności również w kilku przypadkach - jeśli senior chce zmienić:

 1. datę rozpoczęcia ważności biletu,
 2. relację przejazdu,
 3. klasę wagonu na wyższą.

Przy wymianie i zwrocie jednorazowego Biletu Seniora stosowane są przepisy jak dla biletów jednorazowych bez oferty. Natomiast przy wymianie i zwrocie odcinkowego imiennego Biletu Seniora obowiązują przepisy jak dla biletów odcinkowych imiennych bez oferty. Przepisy te znajdują się w regulaminie kanału sprzedaży,
w którym bilet został kupiony, i w Taryfie przewozowej Spółki "PKP Intercity" (TP-IC).

Udostępnij