Nd 21 Lip 2024

Dodatek kombatancki do emerytury - komu przysługuje, jak złożyć wniosek

Część seniorów może otrzymywać co miesiąc specjalny dodatek do emerytury. Jakie warunki należy spełnić i kto może ubiegać się o dodatek kombatancki.

Dodatek kombatancki do emerytury - komu przysługuje, jak złożyć wniosek

Dodatek kombatancki - wysokość 

Dodatek kombatancki to kwota 330,07 zł. Dodatek przysługuje osobom uprawnionym do pobierania emerytury lub renty uznanym decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za kombatanta

Komu przysługuje dodatek kombatancki?

Dodatek kombatancki wypłacany jest przez ZUS i przysługuje osobom, które:

  • brały udział w wojnie,
  • brały udział w działaniach zbrojnych,
  • brały udział w powstaniach narodowych,
  • wchodziły w skład formacji wojskowych,
  • wchodziły w skład organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Polski.

Aby ubiegać się o dodatek kombatancki, należy wcześniej otrzymać pozytywną decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja wydawana jest do 30 dni.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki nie jest wypłacany automatycznie. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek, który można otrzymać w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdym oddziale ZUS lub na stronie internetowej. Wniosek może być złożony osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym oddziale ZUS albo wysłany pocztą.

Dodatek kompensacyjny

Wdowy po kombatancie lub osobie represjonowanej mogą otrzymać dodatek kompansacyjny w wysokości 49,51 zł. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek i zaświadczenia, które potwierdzą uprawnienia kombatanckie.

Image by rawpixel.com on Freepik

Udostępnij