Nd 21 Lip 2024

Dofinansowanie dla emerytów i rencistów do wczasów z ZFŚS

Seniorzy przez cały rok mogą wyjeżdżać w celach wypoczynkowych. Nie każdy jednak może sobie na to pozwolić, gdyż ceny takich wyjazdów często przekraczają budżet seniora. Niektórzy emeryci i renciści mogą uzyskać dofinansowanie do wyjazdu. Kto może ubiegać się o wsparcie na wakacyjny wyjazd?

Dofinansowanie dla emerytów i rencistów do wczasów z ZFŚS

Kto może otrzymać dofinansowanie do wyjazdu na wakacje

Wyjazd wypoczynkowy to marzenie wielu seniorów. Emeryci i renciści w niektórych przypadkach mogą liczyć na dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z firmy, w której pracowali. Fundusz jest tworzony w zakładach pracy, w których pracodawcy zatrudniają co najmniej 50 pracowników na pełny etat (wg stanu na 1 stycznia danego roku), a także w jednostkach budżetowych bez względu na liczbę pracowników (nauczyciele, urzędnicy, policjanci). Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać m.in. byli pracownicy i ich rodziny, którzy już przeszli na emeryturę lub rentę. 

Jeśli senior pracował w kilku miejscach, wówczas to ostatni pracodawca przed przejściem na emeryturę lub rentę powinien objąć byłego pracownika Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, niezależnie od tego, jak długo u niego pracował, jakie zajmował stanowisko i jakie miał kwalifikacje. Kluczowe jest tutaj przejście na emeryturę bezpośrednio po zakończeniu świadczenia pracy u danego pracodawcy. Korzystanie z ZFŚS w przypadku seniorów uzależnione jest ostatecznie od wewnętrznego regulaminu ZFŚS obowiązującego w konkretnej firmie, gdyż środki zgromadzone w ramach Funduszu mają swój limit i w pierwszej kolejności powinny być rozdzielane między obecnych pracowników. Prawo do korzystania z Funduszu nie oznacza gwarancji otrzymania świadczeń, dlatego emeryci powinni ubiegać się o wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przypadku, gdy zakład pracy ma jeszcze na to odpowiednie środki.

Uwaga! Jeśli w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się zapis, wg którego jednym z kryteriów przyznawania takiego dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego, to emeryci i renciści mogą spotkać się z odmową wypłaty świadczenia na wczasy pod gruszą.

Na co senior może wykorzystać dofinansowanie z ZFŚS

Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można przeznaczyć na wyjazd w celach wypoczynkowych lub do sanatorium.

Jaka może być kwota dofinansowania

Dopłata do wypoczynku z Funduszu Świadczeń Socjalnych ma charakter uznaniowy. Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku emeryta lub rencisty, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę wynosi 319,06 zł. 

Dofinansowanie z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - jakie należy spełnić warunki

Jeśli pracodawca w regulaminie ZFŚS przyznał prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych byłym pracownikom i ich rodzinom, to seniorzy mogą starać się o dofinansowanie do wyjazdu wypoczynkowego w ramach programu wczasy pod gruszą. Świadczenie z ZFŚS przyznawane jest raz w roku.

O dofinansowaniu decyduje sytuacja finansowa, rodzinna i życiowa emeryta lub rencisty.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z zakładowego Funduszu Śwaidczeń Socjalnych

Aby otrzymać dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wakacyjny wyjazd, senior powinien złożyć wniosek w swojej firmie. Zasady złożenia wniosku i wytyczne dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, określone są w regulaminie ZFŚS w danej firmie. W przypadku seniorów często spotyka się konieczność przedstawienia kwitu ostatniej uzyskanej emerytury, wykazania obciążeń miesięcznych (np. spłacany kredyt, wydatki na leki lub pomoc medyczną) lub opisania trudnej sytuacji życiowej.

Image by gpointstudio on Freepik

Udostępnij