Pt 27 Sty 2023

E-skierowanie do sanatorium - jak dostać?

Dowiedz się, jak dostać e-skierowanie do sanatorium i czy papierowe skierowania jeszcze obowiązują. Co zawiera e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

E-skierowanie do sanatorium - jak dostać?

Zamiany w skierowaniach na leczenie i rehabilitację uzdrowiskowe dotyczą wprowadzenia e-skierowań do sanatorium. Mają one na celu redukcję procesu biurokracji, usprawnienie obsługi i kierowania pacjentów do placówek. Wg Ministerstwa Zdrowia nowe procedury przyczynią się do szybszej kwalifikacji pacjentów do sanatorium.

Od 1 stycznia 2023 roku nie trzeba wysyłać wniosku w formie papierowej do regionalnego (wojewódzkiego) oddziału NFZ. Papierowe skierowania są respektowane do 30 czerwca 2023 roku.

Uwaga! Wg nowych przepisów w sytuacji, gdy wystąpi problem z dostępem do systemu teleinformatycznego lub gdy leczenie w sanatorium ma być realizowane poza granicami Polski, będzie istniała możliwość wystawienia skierowania w tradycyjnej, papierowej formie.

Kto wystawia e-skierowanie do sanatorium

Skierowanie do sanatorium może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnegi (każdy lekarz mający podpisaną umowę z NFZ).  Lekarz uwzględnia aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania lub przeciwwskazania do leczenia udrowiskowego.

Co zawiera e-skierowanie do sanatorium

Skierowanie do sanatorium w postaci elektronicznej zawiera:

  1. oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON,
  2. nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego oraz specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego,
  3. adres miejsca wystawienia skierowania,
  4. numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  5. numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia,
  6. oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe,
  7. oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, które będzie obejmowało imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

 

Udostępnij