Nd 21 Lip 2024

Emerytura z dwóch lub kilku krajów - jakie warunki należy spełnić

Czy jedna osoba może pobierać kilka emerytur z różnych państw? Przepisy unijne na to zezwalają, jednak trzeba spełnić kilka warunków.

Emerytura z dwóch lub kilku krajów - jakie warunki należy spełnić

Wg przepisów unijnych jedna osoba może pobierać świadczenie emerytalne lub rentowe z każdego państwa, w którym pracowała. Zatem polscy seniorzy, którzy byli zatrudnieni w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej lub EFTA mogą pobierać świadczenia z każdego z nich - dwóch, trzech krajów, itd.. Aby otrzymać emeryturę lub rentę z zagranicy, należy spełnić kilka warunków oraz złożyć odpowiednie dokumenty.

Emerytura z innego kraju - jakie dokumenty i gdzie złożyć

Jeśli chcemy ubiegać się dodatkowo o świadczenie z innego kraju, w którym byliśmy zatrudnieni, musimy złożyć wniosek w kraju, w którym mieszkamy. Instytucja Ubezpieczeniowa danego kraju (w Polsce ZUS) przekaże wniosek o emeryturę lub rentę do wszystkich państw, w których dana osoba pracowała. Każdy kraj będzie rozpatrywał wniosek wg swoich krajowych przepisów i z każdego państwa przyjdzie odrębna decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia emerytalnego lub rentowego. Data złożenia wniosku będzie we wszystkich instytucjach taka sama.

W Polsce wyznaczone placówki ZUS przyjmują wnioski osób, które były zatrudnione w państwach Unii Europejskiej lub EFTA (każda placówka obsługuje inne państwa), dana placówka zajmie się rozesłaniem dokumentów do odpowiednich krajów:

 • Oddział ZUS w Bydgoszczy - Włochy;
 • Oddział ZUS w Chrzanowie - Belgia;
 • Oddział ZUS w Gdańsku –  Wielka Brytania;
 • Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;
 • Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;
 • I Oddział ZUS w Łodzi –  Cypr, Grecja, Malta;  
 • Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja;
 • Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;
 • Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia;
 • Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;
 • Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;
 • Oddział ZUS w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry;
 • I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia.    

Do wniosku należy dołączyć dokument E 207 PL, w którym należy wypisać kraje, gdzie było się zatrudnionym. Ponadto należy podać numer zagranicznego ubezpieczenia oraz dokumenty potwierdzające zasadność przyznania świadczenia.

 

Photo by Antoine Schibler on Unsplash

Udostępnij