Nd 21 Lip 2024

Lipcowa waloryzacja emerytur - kiedy najlepiej przejść na emeryturę

Osoby, które kwalifikują się do przejścia na emeryturę w danym roku, skorzystają więcej, przechodząc na nią w lipcu. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę i kto może liczyć na wyższe świadczenie?

Lipcowa waloryzacja emerytur - kiedy najlepiej przejść na emeryturę

Osoby, które przechodzą na emeryturę, mają zgromadzone składki emerytalne na kontach i subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest to tzw. kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym. Kwota kapitału jest podstawą do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Waloryzacja kapitału emerytalnego w czerwcu

Każdego roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację kapitału, skutkuje to zwiększeniem wartości składek zgromadzonych na kontach w ZUS. Waloryzacja obejmuje środki zgromadzone przez przyszłych emerytów do 31 grudnia poprzedniego roku, a podwyżka dopisywana jest do konta emerytalnego w ZUS 1 czerwca.

Oznacza to, że korzystniej jest przejść na emeryturę w drugiej połowie roku, począwszy od lipca, po waloryzacji kapitału emerytalnego. Osoby ubezpieczone kwalifikujące się do przejścia na emeryturę, przechodząc na nią w lipcu, moga otrzymać nawet kilkaset złotych więcej, niż jeśli skorzystaliby ze świadczenia w pierwszej połowie roku. Zasada jest bardzo prosta, im więcej pieniędzy zgromadzimy na koncie emerytalnym w ZUS i im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe śwaidczenie otrzymamy.

W roku 2024 waloryzacja kapitału wyniesie blisko 15%, co oznacza że niektórzy przyszli emeryci otrzymają nawet o kilkaset zł więcej. 

Image by freepik

Udostępnij