Pt 27 Sty 2023

Podatek od psa - czy senior musi płacić

Do 31 marca należy zapłacić podatek za posiadanie psa. Jego wysokość jest ustalana przez radę gminy. Czy każdy senior musi płacić? Kto jest zwolniony z podatku?

Podatek od psa - czy senior musi płacić

Podatek od psa jest podatkiem samorządowym, płaconym co roku, nazywanym ustawowo opłatą od posiadania psów. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach, wysokość opłaty za posiadanie psa określa rada gminy. Ona też wyznacza termin płatności, najczęściej podatek płatny jest do 31 marca. 

Podatek jest obowiązkowy, jeżeli dana gmina zdecyduje się na jego wprowadzenie. Wg ustawy opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psy.

Ile wynosi opłata/podatek za posiadanie psa

W 2023 roku samorząd może ustalić opłatę do wysokości 150,93 zł. Jest to maksymalna wysokość podatku określona w corocznym obwieszczeniu Ministerstwa Finansów. O wysokości podatku za psa decydują jednak same gminy. Każda gmina sama ustala wysokość opłaty, która może zależeć na przykład od wielkości i rasy psa. Dlatego o dokładną kwotę należy zapytać w swoim urzędzie gminy.

Czy senior musi płacić podatek za posiadanie psa

Nie trzeba płacić za jednego psa, jeśli właściciel:

  • posiada orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a jego pies jest psem asystującym,
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • jest seniorem i ma więcej niż 65 lat oraz samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Uwaga! jeśli posiadasz więcej psów, musisz jednak zapłacić za drugiego, i każdego kolejnego psa.

Dodatkowo od podatku za posiadanie psa zwolnieni są:

  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (rolnicy) – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów, te osoby zapłacą dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa,
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w niektórych gminach z opłaty zwolnione są osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem.

Gdzie płaci się opłatę za posiadanie psa

Podatek od psa można zwykle zapłacić:

  • w kasie gminy;
  • przelewem na konto gminy;
  • u inkasenta, czyli osoby, którą wyznaczyła gmina do tego celu. 

 

Udostępnij