So 15 Cze 2024

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu), prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną.

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu

Do naszych zadań należy:

  • wspomaganie kształcenia dorosłych;
  • zachowanie i zwiększenie intelektualnej sprawności słuchaczy oraz rozwój ich zainteresowań artystycznych;
  • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych;
  • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach artystycznych oraz nauk o sztuce i kulturze.

Cele te realizujemy poprzez:

  • wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy (sekcja teoretyczna);
  • zajęcia praktyczne z zakresu sztuk wizualnych np. malarstwo, rysunek, ikonopisanie, fotografia, itp. (sekcja praktyczna);
  • inne formy zajęć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, aktywność poza Uniwersytetem).

Program i metody pracy Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Zajęcia w ramach UATW prowadzić będą wykładowcy oraz warsztatowcy z wieloletnim doświadczeniem.

Oferta zajęć Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku  

  • sekcje praktyczne: malarstwo, rysunek, fotografia, ikonopisanie
  • sekcja teoretyczna: wykłady z zakresu historii sztuki i szeroko pojętej kultury

Kontakt - Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań

Sekretariat:
Plac Wielkopolski 9
61–746 Poznań
pok. 401, budynek C
tel.: 61 853 00 18 w. 119
czynny: wtorki, godz. 11:00–15:00
e-mail: uatw@uap.edu.pl
www.uatw.uap.edu.pl

Udostępnij