So 15 Cze 2024

Uniwersytet III Wieku - Oleśnica

Misja Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to edukacja osób starszych, włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, propagowanie wartościowego sposobu życia, opartego na: rozwoju zainteresowań, aktywności społecznej, udziale w zajęciach, przyjęciu obowiązków słuchacza, dokonaniu wyboru określonej formy zajęć, planowaniu własnego czasu.

Uniwersytet III Wieku - Oleśnica

Uczestnictwo w OUTW pełni również funkcję rewalidacyjną – poznanie nowych osób zbliżonych wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i problemach, nawiązanie znajomości czy nawet przyjaźni przeciwdziała samotności osób starszych; zainteresowanie nowo poznanymi zjawiskami, zdobytymi wiadomościami pozwala jednostce na mobilizację zarówno psychiczną jak i fizyczną oraz wzrost jej aktywności życiowej i społecznej. To także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Zajęcia Uniwersytetu III Wieku w Oleśnicy

  • DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 

  • DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY 

  • SEKCJA ROBÓTEK RĘCZNYCH – poniedziałki, godz. 10.00, mała salka klubowa, parter biblioteki, ul. Reja  

  • SEKCJA REGIONALNA 

  • SEKCJA PLASTYCZNA –  od. 14.10 br. w każdy czwartek godz. 10.00 mała salka klubowa, parter budynku Biblioteki ul. Reja 10  

  • RADIESTEZJA i BIOENERGIOTERAPIA 

  • SEKCJA BRYDŻOWA – poniedziałki, środy i piątki godz. 15.00      

  • CHÓR –  wg uzgodnień z prowadzącą    

  • LEKTORATY JĘZYKOWE 

  • SEKCJA RECYTATORSKA –  wg potrzeby po uzgodnieniu z prowadzącą

 

Kontakt - Uniwersytet Trzeciego Wieku Oleśnica

Prezes – Teresa Markiewicz: 535 255 741
Koordynator –  Elżbieta Sosnowska: 694 881 912

e-mail: outw.biuro@wp.pl
e.sosnowska@bibliotekaolesnica.pl

www.utw.olesnica.pl

Udostępnij