So 15 Cze 2024

Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB

Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Wojkowice, Bobrowniki, Psary, Tąpkowice, Zawiercie, Ogrodzieniec i Bieruń

Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej działa od października 2008 r. i dał początek sieci uniwersytetów, nad którymi nadzór merytoryczny pełni Akademia WSB. Obecnie współpracujemy z blisko 2000 słuchaczami UTW w 9 gminach Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska.

Celem Uniwersytetu jest aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. "srebrnym wieku", zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej i okolicach. W wykładach uniwersyteckich uczestniczy grupa wspaniałych ludzi, którzy postanowili wyjść poza mury własnych mieszkań, by w gronie osób o podobnych zainteresowaniach miło spędzać czas, ale także rozwijać swoje pasje, podnosić kompetencje, podróżować i dbać o kondycję fizyczną.

Oferta Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB

  • Interdyscyplinarne wykłady UTW AWSB
  • Art. Strefa – warsztaty rękodzieła
  • Klub Wolontariusza UTW AWSB
  • Klub Podróżnika UTW AWSB
  • Koło Przyjaciół Gór
  • Klub Brydżowy UTW AWSB
  • Letnia Akademia Seniora
  • Zagłębiowski Kącik Historyczny 
  • Rajdy po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB są organizatorem cyklicznego Konkursu Fotograficznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Międzypokoleniowego Turnieju Brydżowego.

Ponadto słuchacze UTW są zapraszani na liczne wydarzenia integracyjne, międzyuniwersyteckie oraz naukowe projekty, wydarzenia sportowe m.in. Olimpiada Sportowa "Trzeci Wiek na Start" oraz Olimpiada Zimowa w Rabce. Słuchacze UTW aktywnie uczestniczą w życiu uczelni - Akademii WSB.

Kontakt - Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB

Biuro UTW Akademii WSB
ul. Cieplaka 1c 
41-300 Dąbrowa Górnicza

Koordynator UTW AWSB – Agnieszka Dubiel
Tel. 32 295 93 93 
e-mail: utw@wsb.edu.pl 
www.wsb.edu.pl  
Facebook: Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB

Galeria

 

 

 

Udostępnij