Czw 29 Lut 2024

Czternasta emerytura - ile wyniesie i komu przysługuje?

Kolejne dodatkowe świadczenie dla Seniorów zostanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom uprawnionym w listopadzie. Mowa o 14-stej emeryturze, która będzie wypłacana systematycznie wraz z listopadowym świadczeniem, pierwsze czternastki trafią jednak do emerytów i rencistów jeszcze pod koniec października. Ile wyniesie 14-sta emerytura i komu przysługuje?

Czternasta emerytura - ile wyniesie i komu przysługuje?

Czternasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem jednorazowym, jednak nie każdy emeryt będzie mógł z niej skorzystać. Czternastka będzie wypłacana wraz z listopadowym świadczeniem. Seniorzy otrzymujący świadczenie emerytalne lub rentowe 1. dnia każdego miesiąca, z uwagi na fakt, że 1 listopada jest dniem wolnym, dostaną przelew na konto już pod koniec października. 

Ile wyniesie 14-sta emerytura?

ZUS dokładnie określił kwotę dodatkowego świadczenia. Wg Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Pełną kwotę 14. emerytury w kwocie 1250,88 zł brutto - dostaną emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto." Pozostałe uprawnione osoby otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę". 

Jeśli zatem Senior otrzymuje emeryturę w kwocie przekraczającej 2900 zł, wówczas aby ustalić, ile wyniesie jego 14-sta emerytura, musi od wysokości swojego świadczenia brutto odjąć kwotę 2900 zł i następnie otrzymany wynik odjąć od pełnej kwoty czternastki 1250,88. Uzyskana kwota oznaczać będzie wysokość przysługującej emerytowi czternastej emerytury brutto.

Wyjaśniająć na przykładzie, jeśli świadczenie brutto wynosi 3000 zł, wówczas 14-sta emerytura wyniesie 1150,88 brutto.

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, jednak istotne jest, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Komu przysługuje 14-sta emerytura?

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.

Jednak czternastka w przeciwieństwie do trzynastej emerytury, którą otrzymuje każdy emeryt i rencista, jest uzależniona od kryterium dochodowego, gdyż z założenia świadczenie miało poprawić sytuację finansową najuboższych świadczeniobiorców. Jest to kwota 2900 zł brutto. Pełną kwotę 14-stej emerytury (1250,88 zł brutto - ok. 1021 zł na rękę) otrzymają Seniorzy, których świadczenie nie przekracza 2900 zł. Osoby, które otrzymują wyższe świadczenie, dostaną odpowiednio mniejszą „czternastą” emeryturę.

Wg ZUS czternastej emerytury nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4200 zł brutto. 

Jak otrzymać 14-stą emeryturę?

Osoby uprawnione nie muszą składać żadnego wniosku w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie otrzymają z urzędu. Czyli żaden Senior nie musi wypełniać specjalnego wniosku, ani dostarczać niezbędnych dokumentów do ZUSu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie obliczy i wypłaci należną kwotę świadczenia.

Udostępnij